Myrto Security E Hene - E Shtune: 9:00 AM to 7:00 PM

English

English

subheader-en
Why choose Myrto Security?

A 26 year experience of success!

Misioni i kompanise eshte te garantoje siguri fizike absolute te objekteve, vlerave monetare, eventeve / aktiviteteve, si ruajtjes civile.
Staf i kualifikuar per kryerjen e sherbimit dhe perballimin e çdo situate emergjente qe mund te krijohet.
Salle moderne Monitorimi me sisteme elektrosinjalizuese te instaluara ne objektet tona.
Kualifikime, Çertifikime dhe Çmime te fituara nder vite...
monitoring-station-diagram-1024x548
TEKNOLOGJIA, TEKNIKA DHE MJETET NE PERDORIM
Teknologjia e pajisjeve te sistemeve te alarmit eshte dixhitale me produkte te licensuara te Kompanise Israelite “PIMA”, lider boteror ne fushen e ruajtjes elektronike.
Teknologjia e impianteve te vezhgimit me kamera eshte dixhitale nga kompanite Japoneze SONY, SAMSUNG, PHILIPS, lider boteror ne produkte te tilla
Salla e monitorimit eshte kooperim Hardware PIMA dhe Software ANDROMEDA me besueshmeri maximale ne interceptim te transmetimeve dixhitale.
mitech-company-award-04-161x109

Liçence

Liçence “Per ruajtjen dhe sigurine fizike te objekteve dhe personave”, Kategoria “I.3.A”..
mitech-company-award-04-161x109

Liçence

Liçence “Per shoqerimin e vlerave monetare dhe sendeve te çmuara gjate transportit, kategoria “1.3.B”
mitech-company-award-04-161x109

Autorizim Individual

Autorizim Individual “Per ngritje dhe shfrytezim te pavarur radiokomunikimi dhe radioalarmi” leshuar nga Autoriteti I Komunikimeve Elektronike dhe Postare.
mitech-company-award-02-161x116

Çmim i fituar ne Gjeneve ne 2014

BID INTERNATIONAL CONVENTION GENEVA 2014
26
Years of experience
4
Quality Certificate
400
Objects in storage with alarm systems
600
Certified Employees

Contact

Apply for an offer by filling out the form below!

Call Us Now!

We are available at any time to serve your needs.