Myrto Security E Hene - E Shtune: 9:00 AM to 7:00 PM

Perseritesa

Perseritesa

SAR-100 eshte perforcues i ndertuar per te rritur zonen e mbulimit te Salles se Monitorimit. Perforcuesi eshte ne gjendje te marre mijera sinjalizime radio dhe t’i transmetoje ato ne Sallen e Monitorimit.
Nga eksperienca boterore po shihet qarte se veprimtaria e terrorizmit ne bote mbeshtetet kryesisht ne veprimet me eksploziv. Eshte e natyrshme qe kjo pervoje mund te pasqyrohet edhe ne vendin tone, sic edhe ka pasur fragmente te shkeptura. Nga statistikat e Policise se Shtetit po shihet se vendosja e eksplozivave gjate viteve te fundit ka ardhur gjithmone e ne rritje, duke patur nje larmi perfshirjeje me tendence prekjen gjithmone e me teper te biznesit . Kjo kryesisht per shkak te konkurences por edhe problemeve me persona kriminale, manjake, psikopate etj.
Nisur nga sa me siper themi se eshte kthyer ne domosdoshmeri krijimi i nje sherbimi te tille. Deri tani ky sherbim kryhet vetem nga Policia e Shtetit.
Perse ky sherbim i ofruar eshte konkurrues:

Perparesite:

  • kanalet hyrese te radios mund te transmetohen ne Radio, Ethernet, PSTN dhe Celulare
  • transmeton te dhenat e ngjarjeve me kapacitet te plote duke perdorur protokollet PAF dhe PID
  • ne topologjine yll mund te instalohen deri ne 8 SAR-100, ndersa ne zinxhir perforcuesat e instaluar jane pa limit
  • komunikim bidireksional me Sallen e Monitorimit
  • vete supervizim te raporteve: probleme AC, bateria ne renie, mbinxehje
  • kanal rezerve komunikimi
  • komandim ne distance