Myrto Security E Hene - E Shtune: 9:00 AM to 7:00 PM

SIGURIA E AKTIVITETEVE

SIGURIA E AKTIVITETEVE

SUPERVIZIM DHE MENAXHIM I PROCESEVE TE NDRYSHME TE AKTIVITETEVE TE KOMPANIVE TE MEDHA

Kompania “Myrto” duke synuar qe te ruaje sherbimin elitar te sigurise ne Shqiperi, dhe njekohesisht ne perputhje me standartet me te perparuara nderkombetare, ofron per here te pare ne Shqiperi sherbimin e Supervizimit dhe Auditimit te sigurise por edhe te proceseve te ndryshme te aktiviteteve te kompanive te medha shqiptare dhe te huaja.
Ne kete sherbim perfshihen edhe kompani apo linja ajrore per te cilat siguria dhe miremenaxhimi I tyre eshte nje prioritet.
Ne kete sherbim kopmania “Myrto” angazhon stafin e saj me te kualifikuar duke garantuar standarte te larta te sigurise, ndershmerise dhe konfidencialitetit. I gjithe aktivitetit bazohet ne standartet me te mira bashkekohore si dhe ato nderkombtare te cilesise ISO 9001:2000.