Myrto Security E Hene - E Shtune: 9:00 AM to 7:00 PM

SIGURIA E OBJEKTEVE

SIGURIA E OBJEKTEVE

RUAJTJA FIZIKE E OBJEKTEVE

Per te permbushur mbrojtjen dhe ruajtjen e pasurise se sipermarrjeve, “Myrto” ofron nje grup sherbimesh te kompletuar.

Ne teresine e saj, ruajtja fizike e objekteve konsiston ne:

  • Analizen dhe auditimin e sigurise
  • Instalimin e sistemeve audiovizive dhe te alarmit, qendrore apo lokale
  • Ruajtjen fizike
  • Akses kontroll

Personeli per ruajtjen dhe sigurimin e objekteve perzgjidhet sipas standarteve te larta morale, profesionale, intelektuale dhe fizike. Nje kurs tre javor paraprak seleksionues dhe kurse periodike trajnimi pergatisin personelin e perzgjedhur per:

  • Metodat e operimit (modus operanti) ne objekte
  • Njohje e armatimit
  • Mbrotje kunder zjarrit
  • Kuadrin ligjor dhe nenligjor te sigurimit te objekteve
  • Kodin e etikes se kompanise dhe ate te komunikimit
  • Perballimin e konflikteve