Myrto Security E Hene - E Shtune: 9:00 AM to 7:00 PM

Siguria Vip

Siguria Vip

SHERBIMI BODYGUARD DHE MBROJTJA EKZEKUTIVE E PERSONALITETEVE

Shqiperia eshte perfshire ne ritmet e larta te ndryshimit te globit dhe e hapur ndaj realiteteve pozitive dhe optimiste, por edhe atyre te dhimbshme dhe te frikshme. Sot terrorizmi, rrembimi i personave dhe cenimi i jetes dhe pasurise kapitale dhe morale te individit, jane bashkeshoqerues te sipermarrjes.

Mbrojtja ekzekutive e individeve ne lidhje me personalitetin, dinjitetin, pasurine morale, publike dhe jeten e tyre realizohet nepermjet:

  • Organizimit profesional te sherbimit
  • Pajisjes me mjetet dhe teknikat e nevojshme per perballimin e situatave te ndryshme
  • Pergatitjen profesionale te stafit
  • Aplikimin e koncepteve bashkekohore te shoqerimit

“Myrto” u ofron mbrojtje te sigurt dhe profesionale klienteve te vet, nepermjet nje stafi te perzgjedhur ne menyre mjaft te kujdesshme sipas kritereve te formimt profesional, figures morale, nivelit intelektual dhe pergatitjes fizike.

I gjithe ekipi qe realizon kete sherbim zoteron edukim baze universitar ushtarak/policor. Mbas selektimit, personeli i nenshtrohet nje periudhe tetejavore trainimi intensiv si dhe trajnimeve te vazhdueshme periodike.