Myrto Security E Hene - E Shtune: 9:00 AM to 7:00 PM

Sisteme Alarmi

Sisteme Alarmi

SISTEME CCTV, ALARMI DHE AKSES KONTROLLI

“Myrto” zoteron dhe ve ne perdorim pajisje te teknologjive me te avancuara te survejimit, komunikimit dhe te informacionit, gje qe i krijon mundesi shoqerise te kete nje avantazh te pakrahasueshem ne tregun e sherbimeve te sigurise.
Shoqeria ofron SHERBIMIN E SURVEJIMIT AUDIOVIZIV, ATE TE SISTEMEVE TE ALARMIT DHE AKSES KONTROLLIT duke marre persiper te instaloje, te vere ne funksionim dhe te perdore keto mjete, per ruajten e objekteve te saj.

Instalimi dhe kostoja e pajisjeve ne funksion te sigurise jane pjese e paketes se sherbimit dhe nuk perfshihen ne çmimin e dhene klienteve tane.
Bejne pjese ne kete sherbim:

  • Analiza e detajuar e sigurimit te objektit dhe nxjerrja e kerkesave te nevojshme per realizimin me efektivitet te sherbimit te survejimit audioviziv.
  • Instalimi i sistemit audioviziv qe perfshin kamerat, monitoret, vidioregjistratoret DVR dhe aksesore te tjere.
  • Organizimi i sisitemit operativ te sigurise me ane te Salles se Monitorimit me operatore te specializuar dhe venia ne dispozicion e nje grupi reagimi.

Gjithashtu Myrto ofron:

  • Sisteme Alarmi per aeroporte
  • Sisteme Alarmi per Banka
  • Sisteme Alarmi per Hotele
  • Sisteme Alarmi per Ambasada