Myrto Security E Hene - E Shtune: 9:00 AM to 7:00 PM

Trajnime

Trajnime

Ne aktivitetin e kompanise “Myrto” nje rendesi dhe vemendje te madhe i kushtohet trajnimit te personelit. Trajnimi i tyre behet duke u mbeshtetur ne programet bashkekohore te vendeve me te zhvilluara ne kete drejtim dhe duke u mbeshtetur ne eksperiencen e specialisteve te kompanise sone. Nje nga kriteret baze te trajnimit eshte qe stervitja t’i afrohet sa me shume kushteve reale dhe situatave qe mund te vijne.

Pergatitja teorike

Personeli pergatitet duke u njohur teorikisht me teresine e elementeve te punes se tij. Qartesimi i personelit nga ana teorike ben te mundur kryerjen e veprimeve praktike me vetedije te plote. Pjese e pergatitjes teorike eshte edhe njohja me legjislacionin ne fuqi.

Pergatitja psikologjike

Pergatitja psikologjike eshte domosdoshmeri baze per pergatitjen e personelit te ruajtjes dhe kjo arrihet duke kryer trajnim ne kushte ekstreme te veprimtarise. Kjo ben te mundur qe personeli, sidomos ai i mbrojtjes ekzekutive te personaliteteve te jete ne gjendje te perballoje te gjitha llojet e situatave qe mund te paraqiten. Per kete praktikohen ushtrime dhe stervitje te standarteve me te larta dhe bashkekohore.

Taktike shoqerimi

Specialistet e mbrojtjes ekzekutive ushtrohen ne taktika shoqerimi e cila hyn ne elemenet kryesore te pergatitjes se tyre. Me anen e taktikes se formacioneve te shoqerimit, ulet ne maksimum mundesia e sulmit ndaj personave VIP. Trajnimi i specialistit te mbrojtjes ekzekutive konsiston ne:

 • Formacionet
 • Mbrojtja VIP
 • Reagimi dhe evakuimi
 • Ushtrime me makina

Taktike e operacioneve speciale

Nje nga aspektet e stervitjes eshte edhe stervitja mbi taktikat e operacioneve speciale e cila konsiston ne:

 • Menyrat e luftimit ne banesa
 • Menyrat e afrimit ne objekt
 • Menyrat e hyrjes ne objekt
 • Levizja ne korridore dhe shkalle
 • Pastrimi i dhomave
 • Veprimet e clirimit te pengjeve ne banese

Pergatitja per qitje

Koncepti kryesor per pergatitjen per qitje eshte qe specialistet e mbrotjes ekzekutive te jene ne gjendje te kunderveprojne ndaj agresorit ne kohen me te shpejte dhe ne menyren me te sakte. Per kete realizohet:

 

 • Qitje me mbrojtje Vip
 • Qitje ne levizje vertikale
 • Qitje me evakuim
 • Qitje nga makina

Vetembrojtja

Pergatitja dhe trajnimet per vetembrotje sherbejne kryesisht per te neutralizuar sulmet ne afersi ndaj personi VIP. Nje pjese e mire e personelit jane sportiste te dalluar dhe kampione ne sporte, arte marciale etj.

Trajnimi per masat Anti eksploziv

Personeli i kompanise “Myrto” por edhe stafe te objekteve qe jane nen pergjegjesine tone, trajnohen per njohjen e eksploziveve, formave dhe metodave preventive per kontrollin dhe zbulimin e tyre, te vendosura ne ndertesa, zyra objekte te palevizshme dhe te levizshme Ky trajnim organizohet nga specialstet me te afte te vendit te cilet jane pjese e stafit te “Myrto”.

Trajnimi per alpinizem

Pergatitja alpinistike nuk konsiderohet nga kompania jone thjesht si nje sport, por si nje mundesi tjeter per pergatitje fizike dhe avakuim te personaliteteve ne kushte te veshtira. Specialistet e mbrojtjes ekzekutive mesojne lidhjet personale dhe kolektive per ngjitjen, zbritjen dhe kalimin e pengesave te ndryshme.

Ndihma e Pare

Dhenia e ndihmes se pare eshte nje nga elementet me te domosdoshem te pergatitjes se stafit te mbrojtjes se kompanise “Myrto”. Personeli trajnohet per dhenie te ndihmes se pare ne raste te fiktit, frakturave te ndryshme, hemoragjie nga plaget etj.